Topp
 
Dugnad 27. mai fra kl. 10.00 til kl. 14.00
Som vanlig får vi servert noe å bite i.
 
Rabattavtale med Mekk i år også
Båtklubben Terna vil også i år ha en Rabattavtale med Mekk Orkanger: 5% på ordinære varer (ikke tilbudsvarer) 10% på ikkelagerførte varer (Watskilkatalogen). I tillegg går 5% tilbake til Båtklubben. Medlemsbevis må fremvises.
 
Styret ønsker å få tilsendt email adresser

Styret ønsker at medlemmene sender inn sin emai adresse, slik at styret kan sende ut informasjon til medlemmene f.eks. vaktlista, dugnader etc. Mail adressene vil ikke bli brukt av andre enn styret i Terna.

De som er interessert send navn og email adresse til:

post@baatklubben-terna.no 

Styret

 
Utbygning Orkanger Havn Øst

Styret har vært i møte med Orkdal Kommune og Trondheim Havn, vedr. utbygning av havneanlegget. Styret ble bedt om å komme med et innspill til høringsrunden.

Dette innspillet er gjengitt nedenunder.

  Les mer

 
Dieselfylling

Det er nå klart for diesel fylling fra tankanlegget på Terna.  De som ønsker egen kode for fylling må skrive seg på lista som er hengt opp på tavla i verstedet.

De som ikke ønsker egen kode må ta kontakt med "fylle ansvarlige" for kontant fylling.

 
[Arkiv for siden]