Topp
 
Slippen

Bestilling av utsett eller opptrekk av båt, kontakt følgende person for å avtale tid:
 
Jon Aalberg mob. nr 924 80 580

Båteier må ha med seg minimum en medhjelper

Havneleder Tilbake