Topp
 
Prisliste 2012

Priser Terna-anlegget 2012

Gjeldene fra 1.5.12

Priser Terna-anlegget 2012

Gjeldene fra 1.5.12

Generelt gjelder for hele bassenget:

Medlemskap i Båtklubben Terna  Kr 200.-

Båtplasser inntil    0 - 20 fot                Innskudd kr. 6.000,-

Båtplasser inntil   21 - 30 fot               Innskudd kr. 8.000,-

Båtplasser inntil   31- 40 fot                Innskudd kr. 10.000,-

Båtklubben har funnet det riktig å satse på årsleie basert på fot i båtens lengde

Alle som har båt på Terna vil bli belastet kr 50.- i miljøavgift(søppel)

For bryggeplass                              kr. 50,- pr. fot                                                       

Gjestebryggeplass                                 kr. 100,- pr. døgn       (kassen» forskuddsvis)

Yrkesbåter                                            Kr 200.- pr. døgn        (kassen» forskuddsvis)

For bruk av strøm pr. døgn                 Kr 50.-Kortid.

For lenger leie av strøm kr 2.- pr kwt. Kontakt Havneleder.

Minstepris for korttidsleie                     kr. 300,- (Fritidsbåter)

Beløpet betales ved ankomst og gjelder for inntil 4 dager.

Ved videre leie betales 500 forskuddsvis pr. uke

Utkjøringsrampe              kr. 30,- for ikkemedlemmer ved utsett av båt på              

                                                   henger (betales i «kassen» før utsetting)

 

Vinteropplag ute                                                      kr. 35,-  

Vinteropplag inne                                                    kr. 45,-

                                       

Sommeropplag ute                                                   kr. 35,- pr. fot    

Sommeropplag inne                                                 kr. 100,- pr. fot  

Båter som ligger mer en 2 sesonger på land        kr. 100.-pr fot

Nøkkeldepositum                                                     kr. 500,-  pr nøkkel

For bruk av slipp pr.døgn

eller bruk av traktor pr. gang betaler medlemmer med innskudd kr. 100,- øvrige kr. 200,-

Lettbåt får normalt ligge vederlagsfritt på anvist plass ved bøyefortøyning av større båter.

All leie forfaller til betaling når plassen er anvist av Havnelederass.

Kontaktperson  Havneleder             Tlf  97 66 86 52      Jørn A ophaug

Kontaktperson  Havne ass                Tlf  97 66 86 52      Kåre P Elshaug

Leie av huset.         Sol E                    Tlf  72 48 12 54

              Ragnhild Skogås                  Tlf  72 48 18 52

Styreleder 

Ketil Stokkan

www.baatklubben-terna.no


Tilbake