Topp
 
Styremøte 11. oktober 2017
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Turid Husdal, Per Holt, Bernt Ole Knudsen, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ragnhild Skogås, Håvard Hovsbakken, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Jan Kristian Ålberg, Jostein Muhle, Sol Elshaug

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 14.6.2017​​. Det oppsagte bredbåndet var fra Get!

3.​ Orientering fra kasserer
Nytt datautstyr for regnskap er endelig anskaffet. Inntil videre beholdes programvaren.
Jon gis beskjed om medlemmer med båtplass som ikke betaler for seg.

4.​ Orientering fra havnesjef.
Opptak med traktor skjer i uke 42, med siste dato 21.10.
Møte med Trondheim Båtforening skjer onsdag 15.11.
Brev til eier av Baltic Queen med krav om bryggeleie og fjerning er sendt.
Sanitæranlegget mangler nå kun såpe- og papirdispensere før det kan tas i bruk.
Vaktlistene vil bli gjennomgått for å skaffe oversikt over manglende oppmøte.

​ 5.​ Orientering fra husstyret
Pga sykdom vil Johan Richard og Ragnhild ivareta utleiefunksjonen fremover.
Kalender hvor ledig utleiekapasitet vises bør legges ut på websiden.

6.​ Eventuelt
​Ole Johan og Per deltok i Orkanger Aktivums møte 25.9. Wormdal orienterte der om det samme som vårt styre fikk opplyst på forrige styremøte.
Takkebrev sendes sponsorer sanitæranlegg. ​
Julebord er planlagt til fredag 1. desember, med mat fra Rosenvik.

​ ​Neste styremøte holdes 15. november kl. 19.00.

Per Holt

Tilbake