Topp
 
Styremøte 10. januar 2018
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Turid Husdal, Per Holt, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogås, Håvard Hovsbakken, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Jan Kristian Ålberg, Jostein Muhle, Sol Elshaug, Ole Johan Hansen

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​ ​​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 11.10.2017​​. Godkjent

3.​ Orientering fra kasserer
Arbeid med årsregnskapet pågår.

4.​ Orientering fra havnesjef.
Arealutleie til Trondheim Båtforening legges inntil videre på is pga arealendringer knyttet til kommunens veiutbedring. Johan R. kontakter kommunen vedr. bedre løsning for innkjøring til vårt område, samt muligheten for gangvei direkte fra, og overfor Skjulsvikdalen. ​

5.​ Orientering fra husstyret
Johan Richard og Ragnhild ivaretar fortsatt utleiefunksjonen. Det er p.t. mindre utleie, og vi bør vurdere hå benytte tiden til lakkering, evt. sliping av gulvet i storsalen. Johan R. sjekker tilbud på dette. Tidsstyrt lås til sanitærrommet kjøpes.

6.​ Eventuelt
​Neste møte holdes onsdag 14.februar, og årsmøtet settes til torsdag 15. mars 2018. ​Kun Johan R. pluss en revisor er på valg i år.

​ ​ ​ Per Holt

Tilbake