Topp
 
Styremøte 15. mars 2018
Disse møtte:.
Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Per Holt, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Jostein Muhle, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen, Jan Kristian Ålberg.

Forfall:.
Sol Elshaug, Bernt Ole Knudsen, Stig Stafne, Ragnhild Skogås.

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​. Godkjent.
​Møtet ble benyttet til å forberede årsmøtet som ble avviklet samme kveld.

2.​ Referat fra styremøte 14.2.2018​​. Godkjent.

3.​ Orientering fra kasserer.
Årsregnskap, budsjett og revisorrapport er ferdig og fremlegges årsmøtet..

4.​ Orientering fra havnesjef.
Saken vedr. ev. utleie av areal og bygninger til NATO fremlegges årsmøtet til orientering. Avgjørende at Ternas medlemmer opprettholder tilgang til båter, brygger og slipp i en ev. utleieperiode. Vi må dog kunne akseptere at opptak og oppstilling kan bli noe utsatt.

5.​ Orientering fra husstyret.
Ny projektor og nytt lerret er montert i storsalen. Projektoren fungerer både trådløst og via kabel til pc, Ipad eller andre medium. Høyttalerutstyr er ikke inkludert i utleieprisene, og kommer følgelig i tillegg.

6.​ Eventuelt.
​Formannskapet utsatte saken vedr. avklaring om forlengelse av festekontraktene våre til et møte 21. mars. ​

Neste møte holdes 11. april kl 19.00.

Per Holt.

Tilbake