Topp
 
Protokoll fra årsmøte i Båtklubben Terna, 15. mars 2018
25 personer deltok på årsmøtet i Ternas lokaler.
Innkalling og sakliste ble godkjent.
Johan R. Hovsbakken ble valgt til møteleder, Per Holt til sekretær, og Svein Lorentzen og Karl Taranger til å signere protokollen.

Styrets beretning med rapporter ble delt ut. Dameklubben ble av veteran Terje Olsen behørig takket for sin vedvarende innsats siden stiftelsen 2. oktober 1968, og nå spesielt for bidraget på kr 25.000,- til det nye sanitærbygget. Dameklubben feirer dermed 50-års jubileum i år!
Anleggene er i god stand. Gammelosveien er utvidet ved at vårt gjerde er tatt vekk, og blir erstattet med en jordvoll. Porten er flyttet til innkjøring fra øst. Endringene utføres og bekostes av kommunen. Vi er ellers i dialog med kommunen for å få forlenget leiekontraktene som utløper i 2024 og 2026. Det vil gi oss nødvendig langsiktighet.
Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisorene, og økonomien er tilfredsstillende. Årets overskudd ble kr 123.082,-. Da vi er selvassurandør for bryggene trenger vi penger på bok. Innskuddskontoen er nå redusert til kun kr 36.400,-.
Budsjettet ble vedtatt uten spesielle kommentarer.

Forslag fra Rune Karlsen om økning av innskuddssatsene ble vedtatt:
Båtplasser ​ 0 - 20 fot​:​ Innskudd​ kr 8.000,-​
Båtplasser​ 21 – 30 fot​:​ Innskudd ​kr 12.000,-
Båtplasser​ 31 – 40 fot: Innskudd ​kr 16.000,-

Forslag fra Johan R. Hovsbakken om økning av utleiesats ble vedtatt: Leie av storsal​​​:​​​kr 3.500,-

Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling om å gjennomføre avvikende valgperioder for enkelte personer, slik at kontinuiteten i styret blir bedre ivaretatt.

Årsmøtet gjorde dermed følgende valg:
Leder​​​:​ Johan R. Hovsbakken​ 1 år
Nestleder : Helge Meyer​​ 2 år
Kasserer​​:​ Turid Husdal​​ 1 år
Sekretær​​:​ Per Holt​​ 1 år
Havneleder​​:​Jon Ålberg ​​2 år
Matr. Forvalter​:​ Ole Johan Hansen ​1 år
1. Varamedlem​:​ Stig Stafne​​ 1 år
2. Varamedlem​:​ Bernt O. Knudsen ​2 år
Leder Dameklubben​:​ Turid Skogås​​. Velges av Dameklubben
Husstyret​​:​ Sol Elshaug​​ 1 år
Håvard Hovsbakken​ 2 år
​​​​Ragnhild Skogaas ​2 år
Ass. Havneleder​:​ Jan K. Ålberg ​​1 år
Brygge A​​:​ Jostein Mule​​ 1 år
Brygge B​​:​ Bjørn Prestmo​​ 2 år
Brygge C​​:​ Kjell Hågensen​ 2 år
Valgkomite​​:​ Kjetil Stokkan​​ ikke på valg
​​​​Terje Olsen​​ ikke på valg
Revisorer​​:​Tina Øyås​​ gjenvalg
​​​​Per Å. Hansen​​ gjenvalg

Johan R. Hovsbakken orienterte om høstens NATO-øvelse, og potensialet den representerer for Terna. 39 land deltar, og med flere ti-talls tusen soldater samt enorme mengder materiell er logistikken meget omfattende. NATO trenger her 200 mål oppstillingsplass, og betydelig med bygningsareal for utstyr og personell. Styret kommer til å vurdere i hvilken grad vi kan leie ut bygnings- og uteareal i perioden oktober-november 2018, og ev. gi et tilbud til NorSeaGroup, – firmaet som NATO benytter til å skaffe dette. Vi i Terna skal ved slik utleie kunne benytte brygger, båter og slipp, men høstopptak og vinteroppstilling kan bli forsinket. Inntjeningen kan bli betydelig og meget viktig for oss. Årsmøtet godkjente denne føringen.

Dameklubben sto som vanlig for utlodning og utmerket servering!

Svein Lorentzen​​​​​ Karl Taranger

Tilbake