Topp
 
Styremøte 11. april 2018
Disse møtte:
Johan R Hovsbakken, Turid Husdal, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Jostein Muhle, Kjelle Haagensen, Bernt Ole Knudsen, Stig Stafne, Ragnhild Skogås, Helge Meyer(referent).
Forfall: Jon Ålberg, Per Holt, Jan Kristian Ålberg, Sol Elshaug.

  Saker:
1. Innkalling og sakliste. Godkjent.

  2. Referat fra styremøte 15.3.2018. Godkjent.

  3. Orientering fra kasserer.
  - Opprydning i restanser vedr. Medlemskontingent er gjennomført.
- Nødvendig med nytt regnskapsprogram da det eksisterende fases ut/oppdateres ikke.
- Medlemskort følger fakturaen i 2018, men fom. 2019 blir det ikke medlemskort for Terna.
- Vannforbruket har vist en kraftig økning – fikk regning på kr. 19.000 for siste periode.
- Det er nødvendig å ta en gjennomgang av nøkkelregisteret.

  4. Orientering fra Havnesjef.
- Havnesjefen er sykemeldt. (JA Opphaug kan kontaktes ved behov.)

  5. Orientering fra husstyret.
- Bra med utleie framover.
- Styret vil ikke leie ut til ungdomsfester.

  6. Eventuelt.
- Hjemmesider. Innmeldt sak utsettes. J. Kr. Ålberg sjekker ut mulige løsninger først.
- Lufterør på avløp i ny dusj/toalett må settes inn.
- Utleie NATO-øvelse. Styret ønsker én leie for innvendig og én pris for utvendig areal. Servicetjenester (vask, strøm etc.) kommer i tillegg. Bruk må avklares (overnatting?) av hensyn til forsikringskrav. Holt/Meyer fremmer forslag etter å ha sjekket med andre utleiere.
- StHansaften 23.6.2018: Fredag den 22.6 må det folk til for å hjelpe dameklubben med rigging. Medlemmene oppfordres til å få tak i gevinster. (Fruktkorger Prix er ok). 4 fra styret meldte forfall til 22/23.6. De øvrige bør stille.

- Neste styremøte: Mandag 14.5.2018 – kl. 19:00.

Tilbake