Topp
 








Styremøte 14. mai 2018

Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Per Holt, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Jostein Muhle, Kjell Haagensen

Forfall:
Sol Elshaug, Stig Stafne, Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Bjørn Prestmo

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 11.4.2018​​. Godkjent

3.​ Orientering fra kasserer
Endelig er nytt regnskapssystem under anskaffelse!

4.​ Orientering fra havnesjef.
Jon er tilbake og fungerer igjen godt. En stor takk til Jørn Arild Ophaug som har fungert i rollen hans.

Vaktlistene er nå ute.
Det er utført en utmerket ryddejobb på anlegget og ettersynsjobb av bryggene.
Vårdugnad 9. juni.

​ 5.​ Orientering fra husstyret
Hverken vi eller kommunen har ennå hørt noe fra NATOs representant NorSeaGroup vedr. utleie av areal/fasiliteter.
Jevnt med øvrig utleie.

6.​ Eventuelt
​Renhold sanitærbygg tillegges vakta. Instruks utarbeides av Jon Ålberg.
​Alle forsøker å skaffe gevinster til St.Hans.

Neste møte holdes 13. juni kl 19.00.

Per Holt


Tilbake