Topp
 
Styremøte 13. juni 2018
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ragnhild Skogaas, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Hågensen og Helge Meyer (referent).
Forfall: Turid Husdal, Per Holt, Stig Stafne, Sol Elshaug og Jan Kristian Ålberg.

  Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

  2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

  3. Orientering fra kasserer.
TH hadde meldt forfall.

  4. Orientering fra havnesjef.
Dugnad gjennomført med 18 deltakere den 9.6.2018.

  5. Orientering fra husstyret.
• Jevnt bra utleie.
• En leietaker er pålagt kr. 1000 høyere leie enn avtalt pga. manglende opprydning.
• NorSeaGroup/Forsvaret, svarer ikke på henvendelser vedr. mulig utleie ifm NATO-øvelsen.
Styret i Terna Båtforening setter 1. juli som frist for tilbakemelding dersom avtale skal bli aktuelt.
NB! I dag, 14.6, kom det beskjed om at NorSeaGroup avgrenser bruk av Terna til slippen, for utsetting av amfibiekjøretøy mot slutten av øvelsen/i november. (De ønsker mao ikke å leie lokaler.)  

  6. Eventuelt.  
• Beltemaskin vil bli leid inn fra kommunen for å ferdigstille vollen.
• Bommen skal rettes.
• 4 lyspunkt er innkjøpt. Rimeligere forbruk enn for de eksisterende som er utdaterte.
• Historielaget har møte om flytting av naustet onsdag 20.6 kl. 17:00.
Havnesjef deltar.
• StHans. Premier ok.
• Neste styremøte avtales etter ferien.

Tilbake