Topp
 
Styremøte 12. september 2018
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Per Holt, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Jostein Mule

Saker:
1. Innkalling og sakliste. Godkjent

2. Referat fra styremøte 13.6.2018. Godkjent

3. Orientering fra kasserer
Vi ligger noe bedre enn budsjett. Bra med utleie.

4. Orientering fra havnesjef.
Jordvollen mot veien er ferdig, og vi må si oss godt fornøyd med resultatet.
Bryggene er rensket for skjell gratis av profesjonell oppdretter som bruker yngelen i sin produksjon.
Ny varmepumpe i storsalen er sponset av Oris og Jon!
Dugnad med soddservering skjer lørdag 6.10 kl. 10.00 – 14.00, og båtoppsett er lagt til 12-13/10.
Kunngjøring skjer på web-sida og FB.
Nato ønsker tilgang til slippen ifm øvelsen som er startet.

5. Willy Sæther gikk nylig bort. Terna gir blomster ved graven.
Dameklubben har fått overrakt kr 15.000,- fra Sol Elshaugs begravelse. Etter Sols bortgang vil Turid Skogås bidra ved utleievirksomheten.

6. Eventuelt
Varmepumpen i verkstedet erstattes av ny da den vi har ikke lar seg reparere.

Neste møte holdes onsdag 10.10.18

Per Holt

Tilbake