Topp
 
Styremøte 7. november 2018
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Per Holt, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Jostein Mule

Forfall:
Stig Stafne, Bernt Ole Knudsen, Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen

Saker:

1. ​Innkalling og sakliste​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 10.10.2018​​. Godkjent

3.​ Orientering fra kasserer
Vi ligger bedre an enn budsjett, men har en del utestående på kontingent og bryggeleie.
Bankinnskuddene sjekkes for ev bedring av rentebetingelsene.
Ternas medlemmer oppfordres til å komme med forslag til nødvendige utbedringer/investeringer som vi bør legge inn i budsjettet for 2019.
Send ev melding om dette til styreleder Johan Richard!

4.​ Orientering fra havnesjef
17 båter fra seilforeningen er nå lagret her for vinteren.
Nye utelys er montert - dette reduserer strømkostnaden.
Nytt tak vil bli lagt på ”Kallebua”.
Snøfres til traktoren skaffes, da vi ikke alltid kan regne med ekstern hjelp til brøyting.

5.​ Orientering fra husstyret
​Inntekten fra utleie er bedre enn budsjett, og mange arrangement er bestilt fremover.

6.​ Eventuelt
Det har vært kommunikasjon med Nato om ev utleie, senest av slippen, men dette har ikke blitt aktuelt.

Neste møte holdes fredag 23.11.18 kl. 18.00

Per Holt

Tilbake