Topp
 
Styremøte 23. november 2018
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Håvard Hovsbakken, Per Holt, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Bjørn Prestmo, Jostein Mule, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Bernt Ole Knudsen, Jan Kristian Ålberg, Helge Meyer

Saker:
1. Innkalling og sakliste. Godkjent

2. Referat fra styremøte 7.11.2018. Godkjent

3. Orientering fra kasserer
Div. kommentert. Ingen spesielle saker.

4. Orientering fra havnesjef
Brukt snøfres til traktoren er anskaffet. Den er i god stand og vil forenkle brøytingen betraktelig.
Tilbud på nytt tak på vaktbua er skaffet. Vurderes over nyttår.
Etter hærverk monteres nå ny dør på fyret.

5. Orientering fra husstyret
Jevnt med utleie.

6. Eventuelt
Johan Richard Hovsbakken blir Ternas representant i det nye styret som skal jobbe med evt gjenreisning av Jensenbrygga og flytting av Naustet. Øvrige medlemmer kommer fra ulike interessegrupper og organisasjoner på Orkanger. Dette styret blir konstituert 5.1.19.

Neste møte holdes onsdag 9.1.19 kl. 18.00

Per Holt

Tilbake