Topp
 
Styremøte 9. januar 2019
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Håvard Hovsbakken, Per Holt, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Bjørn Prestmo, Jostein Mule, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Jan Kristian Ålberg, Helge Meyer

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 7.11.2018​​. Godkjent

3.​ Orientering fra kasserer
Budsjettforslag vedtatt med en liten justering. Utkast årsregnskap er i pluss. For å oppnå bedre renteavkastning omfordeles midler noe mellom innskuddskonti. Kontoen som ivaretar selvassuranse for bryggene bindes for 12 mnd. med fast rente.

4.​ Orientering fra havnesjef.
Dørpumpe på fyret monteres for å unngå at vindkast vrenger døren.
Jon sjekker mulighet/kostnad for databasert kortlåssystem som gir bedre adgangskontroll.
Gangveien på brygge C er reparert etter at kraftig vind forskjøv brygga.
Kjøp av personbilhenger med boggi og høye karmer vurderes, da den gamle er lite egnet til vårt bruk, og for øvrig helt utslitt.

5.​ Orientering fra husstyret
Utleie for 2018 ble atskillig bedre enn budsjett. Det ser også bra ut for 2019.
Longdrinkglass kjøpes inn, da dette ofte etterspørres ved utleie.

6.​ Eventuelt
​Johan Richard deltar i møtene vedr naustet og Jensenbrygga. Han har presisert at Terna ikke har kapasitet til å bidra ved evt. flytting/gjenreising. Naustet kan kun flyttes helt, og bryggas konstruksjoner er meget mangelfulle. Kommunen stiller med opptil 600’ til disse byggene.
​Per purrer kommunen mht leiekontraktene for området, og sjekker hvem som har ansvar for brøyting og strøing av moloen ut til fyret.

​Neste møte holdes onsdag 6.2.2019 kl. 19.00

Per Holt

Tilbake