Topp
 
Styremøte 6. februar 2019
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Håvard Hovsbakken, Per Holt, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Bjørn Prestmo, Jostein Mule, Kjell Haagensen

Forfall:
Stig Stafne, Jan Kristian Ålberg, Helge Meyer

Saker:
1. ​Innkalling og sakliste​ ​​. Godkjent

2.​ Referat fra styremøte 9.1.2019​​. Godkjent

3.​ Orientering fra kasserer
Egen fastrentekonto er opprettet. Betingelsene gjelder frem til 31.12.19 og sikrer bedre rentebetingelser for midlene vi trenger dersom et større havnehavari skulle skje.
Resultatet for 2018 ser ut til å gå i pluss med omkring 40’.

4.​ Orientering fra havnesjef.
Dørpumpe til fyret er bestilt, og nytt låssystem er under utredning.
Varmepumpe kjøpes inn og monteres i møterommet 1.etg.

5.​ Orientering fra husstyret
Fortsatt bra med utleie. En større enkeltkunde blir i år Opplæringskontoret for Transport.
Prisene for leie av lokaler er nå som følger:
Storsal med kjøkken
Ukedag 1 – 2 dager​: ​4.000.-
Ukedag 3 – 5 dager​: ​4.500.-
Hel uke​​​:​ 6.000,-
Helg​​​: ​3.500,-
Projektor​​:​ 300,-
Stereoanlegg​​:​ 500,-
Møterom 1.etg.
Pr. dag​​​:​ 1.500,-

6.​ Eventuelt
​Vi sponser selvfølgelig Dameklubbens feiring av 50-års jubileet med egen middag.
​Vi har nettopp fått utkast til leieavtale med kommunen. Arbeidsutvalget håndterer denne saken videre. Endelig avtale skal godkjennes av kommunens hovedutvalg før signering.
Årsmøtet holdes tirsdag 12. mars 2019.

​Valgkomiteens innstillinger:
​Med noen forbehold tas gjenvalg av samtlige av dagens styremedlemmer og varamenn som er på valg. Husstyret tar inn en ny person; Ralph Dyrseth. Endelig liste gis på årsmøtet.
​Utleievirksomheten vil fortsatt bli ivaretatt av Ragnhild Skogaas og Johan R. Hovsbakken.

​Møte med Solem/Lipphardt vedr. Jensenbrygga/naustet:
​I møtet ble det påpekt at båtklubben i sin tid initierte bevaring av naustet, som til da, i kommunens eie hadde vært bortgjemt og glemt i et lagerbygg ved Thamshavn. Våre medlemmer bidro med betydelig dugnadsinnsats for å få dette kulturbygget reist og komplettert med forskjellig eldre sjøutstyr. Terna har i ettertid jevnlig ryddet for buskas rundt bygget, og gjentagne ganger påpekt behovet for ettersyn/utbedring.

Solem fra Orkanger Historie og Lipphardt fra Fortidsminneforeningen orienterte om alternativ plassering av naustet og Jensenbrygga. Det kom frem at det å la naustet stå, og plassere Jensenbrygga i umiddelbar nærhet, også vil medføre behov for ekstra uteareal for div. publikumsaktiviteter.

Båtklubben er gjennom vår representant i styret som vurderer plassering/gjenreising, Johan R. Hovsbakken, tydelig på følgende:

​Vi ønsker naustet flyttet fra Ternas anlegg. Ved utvidelsen av Gammelosveien og opparbeidelse av jordvoll langs denne ble vårt område betydelig beskåret. Arealet vi da mistet begrenser nå vår mulighet for opplag etc. vesentlig. Dersom vi skal kunne ivareta vårt ansvar som bl.a. innebærer å gi et sjøverts tilbud til våre medlemmer og kommunens innbyggere, kan vi ikke tåle at Ternas område blir ytterligere beskåret.

​Neste styremøte holdes 6. mars.

Per Holt

Tilbake