Topp
 
Styremøte 6. mars 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Turid Husdal, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Håvard Hovsbakken, Stig Stafne, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen, Jan Kristian Ålberg og Helge Meyer (referent).

Forfall: Per Holt.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. ​OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. ​OK

3. Orientering fra kasserer.
• Orkdal kommune/Vann og avløpsfatkura på kr. -10.071.- (underforbruk vs foregående)
• Nytt regnskapsprogram ikke brukbart. Tar i bruk det gamle igjen.

4. Orientering fra havnesjef.
• Havna stenges i 2-3 dager i mai/juni ifm sveising og legging av varmeledning til Orkdal Folkehelsesenter. (Havservice as).

5. Orientering fra husstyret.
• Bra med utleie.
• Nytt inventar anskaffet (gardiner mv).

6. Eventuelt.
• Nytt låssystem. Tilbud fra Systemsikring AS: 200 kort + utstyr og montering kr. 39.623.
• Følgende skal legges inn i årsmøteinnkallingen: Formannens informasjonssaker + Informasjon fra Kongelig norsk båtforbund v/Geir Giæver.
• Gjennomgang av vedtekter og foreslåtte endringer (sendes ut til styret)
• StHansfeiringen 2019 sløyfes pga. sammenfallende arrangement.

• Neste styremøte: Onsdag den 10. april 2019.

Tilbake