Topp
 
Priser for utleie av storsal og møterom 2022

Utleie lokaler:

Storsal med kjøkken:

                    ukedag 1 – 2 dager                                                  :           kr. 4.000.-

                    ukedag 3 – 5 dager                                                  :           kr. 4.500.-

                    hel uke                                                                  :        kr. 6.000,-      

                    helg                                                                        :         kr. 4.000,-

                    tillegg projektor pr. gang                                            :         kr. 300,-

                    tillegg lyd/musikkanlegg pr. gang                            :         kr. 500,-

Møterom 1.etg. pr.dag                                                         :         kr. 1.500.-

Paviljong, leie pr. døgn (1/5 – 1/10)                                     :         kr. 800,-

Medlemmer gis ved lokalleie kr. 250,- i rabatt pr. gang.

Bestilling og leie av huset: Ralph Dyrseth Tlf. 971 15 945. 


Tilbake