Topp
 
Havnevakt 2019

 

 

§ 15 VAKTHOLD

15.1        Tillitsvalgte er ikke fritatt for vakthold.

15.2        Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt på båtklubbens eiendom

15.3        Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.

Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.

15.4        Det føres protokoll for hver vakt.

15.5        Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig

               begrunnet søknad.

15.6        Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemtHvis gebyret ikke betales innen fastsatt frist, eller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

 Det er hvert enkelt medlems plikt å sørge for at det er vakt tilstede på tildelt dato. Ved bytte av vakt, kan dette gjøres kun mot et annet medlem. Kun medlemmer av klubben kan ha vakt. Hvis bytting, ta kontakt med havneleder, mob. 924 80 580, hvis bytting ikke oppnås, så kan vakt selges kr. 500,-.

Vaktgebyret for 2019 er kr. 1.000,- for den som forsømmer sin vakt i henhold til paragraf 15.6.

 

 SE VÅRE NYE VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 12. MARS 2019

 

§ 7 BÅTPLASSER

7.1          Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.

7.2          Fremleie er ikke tillatt for medlemmene

7.3          Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens årsmøte.

7.4          Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet.

7.5          Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på båtplass, hvis dette ikke finnes 

7.6          Maksimal båtlengde er 40 fot.

7.7          Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.

7.8          Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

 

01.juni

Tor A. Solem

02.juni

Jon Sjøstrøm

03.juni

Ivar Bye

04.juni

Brage Lium

05.juni

Knut I Olsen

06.juni

Hans I Langeng

07.juni

Andreas Antonsen

08.juni

Elisabeth O. Mule

09.juni

Bjørnar Antonsen

10.juni

Geir Mule

11.juni

Svend Solberg

12.juni

Orkdal Håndtverkservice as

13.juni

Asbjørn Einarson

14.juni

Lars Mælen

15.juni

Einar Aalberg

16.juni

Arnt B Dyrnes

17.juni

Øystein Hoff

18.juni

Hermann Eriksen Ekli

19.juni

Joar Gaustad

20.juni

Tor J. Sund

21.juni

Svein Lorntzen

22.juni

Harald Dørdal

23.juni

Oskar Solstad

24.juni

Orkla Gjestegård

25.juni

Ottar Knudsen

26.juni

Bengt Benberg

27.juni

Kåre Westerås

28.juni

Bernt O. Knudsen

29.juni

Rudolf Gjengstø

30.juni

Egil Husdal

01.juli

Hans O Ebbesen

02.juli

Jan Åge Mortensen

03.juli

Arnt O. Midtømme

04.juli

Ståle Antonsen

05.juli

Ole M. Rømmesmo

06.juli

Per Rønning

07.juli

Steve Tverrå

08.juli

Erik M. Garberg

09.juli

Reidar Paulsen

10.juli

Jørn A. Ophaug

11.juli

Stig Staffne

12.juli

Jostein Karlsen

13.juli

Harry Nilsen

14.juli

Arve Knutsen

15.juli

Rolf Rønning

16.juli

Bjørn A. Prestmo

17.juli

Finn Berbusmel

18.juli

Ole Sundli

19.juli

Orkanger Ungdomskole

20.juli

Trygve Sundli

21.juli

Arve Gausen

22.juli

Alf H Skeie

23.juli

Bjørn Næss

24.juli

Asbjørn Gjønnes

25.juli

Jan A. Belsvik

26.juli

Arve O. Schevik

27.juli

Arnulf Knudsen

28.juli

Halvor Hansen

29.juli

Tore Forbord

30.juli

Per Holt

31.juli

Sissel Berg

01.august

Ola H. Fagerholt

02.august

Jørn Flåtten

03.august

Nils Værnes

04.august

Thorleif Torgersen

05.august

Jostein Askim

06.august

Trond Nebb

07.august

Arvid A. Sivertsen

08.august

Arnstein Rye

09.august

Jon E. Gåsbakk

10.august

Geir Hermannstad

11.august

Harald Fredriksen

12.august

Torvald Langholm

13.august

Bjørn Rickvaldsen

14.august

Snorre Hellevik

15.august

Sondre Bjørnbeth

16.august

Lars Ingdal

17.august

Helge Ødegård

18.august

Hans Marschall

19.august

Kjell Hågensen

20.august

Sturla Fagerholt

21.august

Tom R. Olsen

22.august

Tormod Midtlyng

23.august

Jon Ålberg

24.august

Kjell Løkken

25.august

Oddbjørn Grøseth

26.august

Sigbjørn Kåsbøll

27.august

Morten Alver

28.august

Sverre Bye

29.august

Edvard Almli

30.august

Jon Borgar Mjøen

31.august

Roy Ålberg

01.september

Petter Eriksen

02.september

Morten Kvernstad

03.september

Tom Mardal

04.september

Arne P. Kjøraas

05.september

Harald Bugge

06.september

Jon Bye

07.september

Ingvar Auran

08.september

Bjørn Egil Flø

09.september

 

10.september

 

11.september

 

12.september

 

13.september

 

14.september

 

15.september

 

16.september

 

17.september

 

18.september

 

19.september

 

20.september

 

21.september

 

22.september

 

23.september

 

24.september

 

25.september

 

26.september

 

27.september

 

28.september

 

29.september

 

30.september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake