Topp
 
Styremøte 10. april 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Helge Meyer, Turid Husdal, , Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Geir Mule, Bjørn Prestmo, Per Holt (referent).
Forfall. Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Kjell Haagensen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

3. Orientering fra kasserer.
• Noe budsjettavvik pga lite utfakturering
• Kontingentkravet sendes ut sammen med vaktliste og div. regelverk

4. Orientering fra havnesjef.
• Det blir gravd grøft langs jordvollen ved Gammelosveien for å føre varmtvann til Norsk Kylling. Mens arbeidet pågår begrenses vår adkomst.

5. Orientering fra husstyret.
• Bra med utleie.

6. Eventuelt.  
• Det har vært kontakt med kommunen om leie av tilleggsareal øst for ”Birkelandskuret”. Aktuelt for lagring av vogger og større båthengere.
• Marit Mjøen har skrevet om Terna på nettstedet ”Kom til Orkanger”.

    Neste styremøter: Onsdag 8. mai og onsdag 5. juni 2019

Tilbake