Topp
 
Styremøte 8. mai 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Geir Mule, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Ole Johan Hansen (referent).
Forfall. Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Kjell Haagensen, Helge Meyer, Per Holt, Bernt Ole Knudsen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

3. Orientering fra kasserer.
• Redusert strømforbruk med vel 12.000,- for samme periode som i fjor
• Henger er kjøpt for 19.710,-

4. Orientering fra havnesjef.
• Alt på stell. Båter begynner å komme ut
• Ønsker ny laserskriver på kontoret.
Vedtak: ny skriver blir kjøpt.

5. Orientering fra husstyret.
• Bra med utleie fremover
• Projektor reparert

6. Eventuelt.  
• Rikvaldsen kommer med pris på sliping/lakkering av gulv i storsal
• Orientering om Jensenbrygga og arealet vi mister
• Valg av representant til prosjekt Jensenbrygga. Valgt: J.R. Hovsbakken
• Nye lås på enkeltdører + port + paviljong. Tilbud fra Certego kr. 94.967,- må avgjøres på ekstraordinært årsmøte.
Berammet årsmøte til den 29/5- 2019 kl. 19.00. Må sørge for at det blir stort nok oppmøte. Min 20 stk.
• Vasking av toalett/dusj utvendig. Vaskes, evt. ryddes av vakta. Instruks om bruken av WC ordnes.
• Nye gardiner på kontoret til Jon ordnes.
• Neste styremøte blir 29/5 etter årsmøtet.

Tilbake