Topp
 
Hent nye nøkkelkort
HENT NØKKELKORTET DOKK SOM ITJ HAR GJORT DET. Det er nå viktig at båteierne møter opp for bytting av nøkler for anlegget. Dere får nye nøkkelkort. Viktig at dere som skal ha vakt henter nøkkelkortet. (Hold brikken mot låsen en gang, så låses døren opp. Etter noen sekunder låses døren automatisk. Holdes brikken mot låsen to ganger, så låser den opp og forblir åpen. For å låse holdes brikken to ganger mot låsen til du får rødt signal. Legg aldri brikken igjen når du forlater vaktbua.)

Tilbake