Topp
 
Styremøte 21. august 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Per Holt (referent).
Forfall. Geir Mule, Bernt Ole Knudsen, Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Kjell Haagensen.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

3. Orientering fra kasserer.
• Kommunen har refundert oss kr. 10’ av innbetalt vannavgift, da feil sats er benyttet.
• Vi sender et inkassokrav via Orkla Credit.

4. Orientering fra havnesjef.
• Nytt nøkkelsystem med brikker er montert og i funksjon. Det samme gjelder bommen inn til anlegget, som skal betjenes av vakta. Kameraet mot bommen fungerer. Det fremkom ønsker om større skjerm i vaktbua for bedre visning fra kameraene.
• Vi tar dugnad lørdag 7. september kl. 10.00 – 13.30. Bespisning som vanlig. Ta med hageredskap som grensaks og lignende.
• Innseilingen til Terna stenges 27-28/8 pga legging av rør fra Thamshavn. Kan også gjelde 29.8. Dette kunngjøres på FB og WEB.

5. Orientering fra husstyret.
• Noe mindre utleie fremover.
• Ralph tar utleiefunksjonen i Ragnhilds feriefravær uke 36-37.

6. Eventuelt.  
• Ved evt manglende reaksjon på utsendt inkassokrav vurderes tingretten som neste steg. Helge sjekker.
• Sakene knyttet til videreføring av festekontrakten med oppmåling av aktuelt areal, oppmålingsgebyr, samt vårt ønske om leie av areal øst for Rosenvikbygget (Birkeland), skal behandles av formannskapet 28.8.

• Neste styremøte holdes 18.9-2019

Tilbake