Topp
 
Styremøte 18. september 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen, Per Holt (referent).
Forfall: Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg,.

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden​. Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Ok

3. Orientering fra kasserer
• Tre inkassovarsler er sendt ut, to er oppgjort.
• 3’ er mottatt som Grasrotmidler.

4. Orientering fra havnesjef
• Dårlig oppmøte på siste dugnad, kun 12-15 bidro. Vi bør kanskje begynne å håndheve dugnadsbestemmelsene i vedtektene.
• Meget god og omfattende jobb er gjort av enkelte medlemmer i sommer!
• Seilerne har båtopptak 19/10.
• Terna har båtopptak 12/10. Kunngjøres. Ufravikelige krav til evt. oppbevaring i båthall er tømte bensintanker (om mulig), frakoplet batteri, og selvsagt dokumentert forsikring.

5. Orientering fra husstyret
• Utleien ser ut til å bedres noe fremover.

6. Eventuelt
• Formannskapet har behandlet våre saker. Vi avstår noe grunn ved naustet og får kontrakt på kilen (som i dag ikke omfattes av målebrevet), langs Gammelosveien. Videre slipper vi oppmålingsgebyr, og får oppsigelig leieavtale på et areal øst for Rosenvikbygget. Den nye festekontrakten skal alt vesentlig bli lik den gamle.

Neste styremøte holdes torsdag 17.10.2019 kl 19.00

Tilbake