Topp
 
Styremøte 29. mai 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Ragnhild Skogaas, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Ralph Dyrseth, Jan Kristian Ålberg, Jostein Mule, Kjell Hågensen og Helge Meyer (referent).
Forfall: Per Holt, Håvard Hovsbakken, Bernt Ole Knudsen.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

3. Orientering fra kasserer.Stempel for returadresse anskaffes.

4. Orientering fra havnesjef.
Nødvendig å overvåke området på Terna etter uønsket ferdsel/bilkjøring. Kameraløsning internt må justeres (Eriksen). «Felles avfallsplan Orkdal kommune» - ivaretas av Havneleder.

5. Orientering fra Husstyret.
Kontakt med Orkdal kommune vedr. området ved Rosenvik. Vi stiller krav om å disponere området bortafor Birkeland-området. JRH tar spml. opp i møte med styret for Jensenbrygga og naustet.

6. Eventuelt -  

Neste styremøte onsdag den 21.8. kl. 19:00.  

Tilbake