Topp
 
Priser 2019
 
Årsmedlemskap i Båtklubben Terna                             kr 200.-

Innskudd bryggeplasser pr fot båt:
            0 - 20 fot                                                            kr   8.000,-
          21 - 30 fot                                                            kr 12.000,-
          31 - 40 fot                                                            kr 16.000,-
Miljøavgift pr bryggeplass/båt i opplag                        
kr 50,-
Bryggeplass pr fot                                                         kr 50,-
Leiepris brygge A –  B – C pr. fot pr. mnd

            0 – 19                                                                kr 500,-

          20 – 29                                                                kr 600,-

          30 – 40                                                                kr 700,-

Gjestebryggeplass fritidsbåter pr døgn                         kr 100,-
Gjestebryggeplass yrkesbåter pr døgn                          kr 200.-
Korttidsbruk av strøm inntil ett døgn                            kr 50 ,-
Lengre bruk av strøm pr kWt                                        kr 2,-
Korttids bryggeleie fritidsbåter inntil 4 døgn                kr 300,-
     Videre bryggeleie pr uke                                          kr 500,-
Bruk av utkjøringsrampe ikke-medlem                         kr 50,-
Vinteropplag ute pr fot                                                  kr 35,-
Vinteropplag ute pr fot                                                  kr 45,-
Sommeropplag inne pr fot                                             kr 100,-
Sommeropplag ute pr fot                                               kr 35,-
Bruk av slipp pr døgn eller traktor pr gang:
      medlem med innskudd                                             kr 100,-
      øvrige                                                                       kr 200,-

Leie av storsal med kjøkken:
       ukedag 1 - 2 dager                                                   kr 4000,-
       ukedag 3 - 5 dager                                                   kr 4500,-
       hel uke                                                                     kr 6000,-
       helg                                                                          kr 3500,-
       projektor                                                                  kr 300,-
       Lys/musikkanlegg                                                   kr 500,-
Leie av møterom 1. etg. pr dag                                      kr 1500,-
      Husleierabatt for medlem                                        kr 250,-

 


Tilbake