Topp
 

Havnevakt 2021

§ 15 VAKTHOLD

15.1        Tillitsvalgte er ikke fritatt for vakthold.

15.2        Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt/båtplass på båtklubbens eiendom

15.3        Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.

Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.

15.4        Det føres protokoll for hver vakt.

15.5        Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.

15.6        Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemtHvis gebyret ikke betales innen fastsatt fristeller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

 

Det er hvert enkelt medlems plikt å sørge for at det er vakt tilstede på tildelt dato. Ved bytte av vakt, kan dette gjøres kun mot et annet medlem. Kun medlemmer av klubben kan ha vakt. Hvis bytting, ta kontakt med havneleder, mob. 924 80 580, hvis bytting ikke oppnås, så kan vakt selges kr. 500,-.

Vaktgebyret for 2021 er kr. 1.000,- for den som forsømmer sin vakt i henhold til pgf. 15.6. 

                                            Vakta er fra kl. 23.00 - 06.00

 

SE VÅRE VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 12. MARS 2019

§ 7 BÅTPLASSER

7.1        Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.

7.2           Fremleie er ikke tillatt for medlemmene

7.3           Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens årsmøte.

7.4           Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet.

7.5           Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på båtplass, hvis dette ikke finnes 

7.6           Maksimal båtlengde er 40 fot.

7.7           Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.

7.8           Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

 

Havnevakt 2021

01. Juni

Reidar Paulsen

02. Juni

Jørn A Ophaug

03. Juni

Stig Staffne

04. Juni

Jostein Karlsen

05. Juni

Stig Ognes

06. Juni

Stig Andresen                                                                                    Søndag

07. Juni

Jon Borgar Mjøen

08. Juni

Harry Nilsen

09. Juni

Arve Knutsen

10. Juni

Rolf Rønning

11. Juni

Bjørn A Prestmo

12. Juni

Finn Berbusmel

13. Juni

Ole Sundli                                                                                          Søndag

14. Juni

Orkanger Ungdomskole

15. Juni

Trygve Sundli

16. Juni

Arve Gausen

17. Juni

Morten Eikli

18. Juni

Alf H Skeie

19. Juni

Bjørn Næss

20. Juni

Espen Dyrseth                                                                                     Søndag

21. Juni

Asbjørn Gjønnes

22. Juni

Jan A Belsvik

23. Juni

Arve O Schevik

24. Juni

Arnulf Knudsen

25. Juni

Arnt B. Dyrnes

26. Juni

Halvor Hansen

27. Juni

Tore Forbord                                                                                   Søndag

28. Juni

Per Holt

29. Juni

Knut I. Olsen

30. Juni

Sissel Berg

01. Juli

Ola H Fagerholt

02. Juli

Jørn Flåtten

03. Juli

Nils Værnes

04. Juli

Thorleif Thorgersen                                                                         Søndag

05. Juli

Jostein Askim

06. Juli

Trond Nebb

07. Juli

Arvid A Sivertsen

08. Juli

Arnstein Rye

09. Juli

Jon E Gåsbakk

10. Juli

Geir Hermannstad

11. Juli

Torvald Langholm                                                                         Søndag

12. Juli

Bjørn Rickvaldsen

13. Juli

Snorre Hellevik

14. Juli

Sondre Bjørnbeth

15. Juli

Robert Larsen

16. Juli

Hans Marschall

17. Juli

Kjell Hågensen

18. Juli

Sturla Fagerholt                                                                              Søndag

19. Juli

Tom R Olsen

20. Juli

Tormod Midtlyng

21. Juli

Jon Ålberg

22. Juli

Kjell Løkken

23. Juli

Oddbjørn Grøseth

24. Juli

Sigbjørn Kåsbøll

25. Juli

Morten Alver                                                                                  Søndag

26. Juli

Terje Erlandsen

27. Juli

Edvard Almli

28. Juli

Jon Borgar Mjøen

29. Juli

Roy Ålberg

30. Juli

Petter Eriksen

31. Juli

Morten Kvernstad

01. August

Øyvind Sten                                                                                   Søndag

02. August

Arne P Kjøraas

03. August

Bjørn Egil Flø

04. August

Ingvar Auran

05. August

Tor A Solem

06. August

Jon Sjøstrøm

07. August

Ivar Bye

08. August

Brage Lium                                                                                          Søndag

09. August

Hans I Langeng

10. August

Viggo Hansen

11. August

Andreas Antonsen

12. August

Jostein Mule

13. August

Bjørnar Antonsen

14. August

Geir Mule

15. August

Svend Solberg                                                                                     Søndag

16. August

Orkdal Håndtverkservice as

17. August

Lars Mælen

18. August

Einar Aalberg

19. August

Øystein Hoff

20. August

Joar Gaustad

21. August

Tor J Sund

22. August

Svein Lorntzen                                                                                   Søndag

23. August

Harald Dørdal

24. August

Oskar Solstad

25. August

Orkla Gjestegård

26. August

Ottar Knudsen

27. August

Bengt Benberg

28. August

Kåre Westerås

29. August

Bernt O Knudsen                                                                            Søndag

30. August

Rudolf Gjengstø

31. August

Torbjørg Husdal

01. September

Randi Ebbesen

02. September

Ketil Øyen

03. September

Jan Åge Mortensen

04. September

Ståle Antonsen

05. September

Ole M Rømmesmo                                                                             Søndag

06. September

Steve Tverrå

07. September

Erik M Garberg

08. September

 

09. September

 

10. September

 

11. September

 

12. September

 

13. September

 

14. September

 

15. September

 

16. September

 

17. September

 

18. September

 

19. September

 

20. September

 

21. September

 

22. September

 

23. September

 

24. September

 

25. September

 

26. September

 

27. September

 

28. September

 

29. September

 

30. September

 

 

 Tilbake