Topp
 
Tidligere avtalt styremøte den 13. januar 2021, blir utsatt inntil videre

Formannskapet i Orkland vedtok i dag, 30.12.20, ny lokal forskrift for å begrense spredningen av Covid-19, med virkning fra i kveld midnatt og ut onsdag 13.01.21.

Forskriften påvirker aktiviteten også for oss i Terna. Tidligere avtalt styremøte den 13. januar 2021 blir derfor utsatt inntil videre.

Helge Meyer

Fung. styreleder

90 80 50 20
Tilbake