Topp
 
Styremøte 13. april 2021

TilstedeHelge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Per Holt (referent)

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte Ok
3. Orientering fra kasserer 
• Utsending av kontingentbryggeleie etc forberedes.
• Minimalt med inntekter i disse tider, men faste utgifter påløper naturlig nok.

 

4. Orientering fra havnesjef
• Seilbåtene drar førstkommende helg. 
• Med unntak av evt spesielle avtaler tas alle båtene ut av båthallen innen 1. mai.
• Vaktlisten er ferdig og blir sendt ut sammen med bryggeleie og aktuelle vedtekter, samt tatt inn på websiden. 
• Bruk av vipps og krav til info om hvilken tjeneste man betaler for klargjøres ved oppslag og på websiden.
• En båt ved brygga sank, og måtte heves.

 

5. Orientering fra husstyret
• En del utleie til konfirmasjoner til høsten er bestilt. Noe interesse for leie av møterommet.

 

6. Eventuelt  
• Terna bidrar reisingen av Jensenbrygga med traktor etter nærmere avtale med Jon. 

 

Neste styremøte holdes onsdag 19. mai kl. 18:00.


Tilbake