Topp
 
Styremøte 18. mai 2021

TilstedeHelge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Per Holt (referent)

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte Ok
3. Orientering fra kasserer 
• Intet spesielt å rapportere. Selv om aktiviteten er lav, viser regnskapet så langt et pent overskudd.

 

4. Orientering fra havnesjef
• Vaktbua vil bli oppgradert med nytt anlegg for kamera etc, nye gardiner, og full rengjøring.
• Umerkede tilhengere plassert på anlegget uten avtale er et problem. Tiltak for å få tak i eierne er iverksatt og følges opp.
• Øvrige småbåthavner omkring oss rapporterer om økt pågang for båtplass. Vi merker også noe trykk fra utenbygdsboende. Vår prioritet er imidlertid Orklendinger, hvor interessen er stor nok til at ledige plasser blir tatt i bruk ved ren utleie eller med innskudd og leie. Dette vil forbedre både økonomi og rekruttering til klubben.

 

5. Orientering fra husstyret
• Det forventes at utleien tar seg litt opp fra september.

 

6. Eventuelt  
• Flaggstanga ved fyret vil få ny vimpel.

 

Neste styremøte holdes onsdag 18. august 2021 kl. 18:00.


Tilbake