Topp
 
Styremøte 11. november 2021

Tilstede: Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Snorre Helesvik, Per Holt (referent).

Forfall: Geir Mule, Hermann Eikli, Stig Andersen, Jan Kristian Ålberg.

Saker: 

Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK
Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

Orientering fra kasserer.

      Intet spesielt å rapportere. Turid sjekker sammen med Helge evt nytt regnskapsystem mht overføring av info, medlemslister etc fra/til annen programvare. 

Orientering fra Havnesjef.

Kun 10 seilbåter fra Trondheim, da mange overvintrer på sjøen i år.

Orientering fra Husstyret.
Utleien var i bedring, men igjen får vi kanselleringer pga Covid -19.
Eventuelt. 
Gjensidige tilbyr årlig forsikringspremie på kr 559,- for totalsum kr 100.000,-. 
Ole J ta bilder av fyret, og bidrar Turid H. med å skaffe pris for fullverdiforsikring. 
Helge avklarer fyrets eierforhold.
Helge sjekker ut forbedring av data/mailsystemet, samt aktuell mediekontakt for hjelp til info om Terna og kommende 70-års jubileum i lokalpressen etc.

 Neste styremøte holdes fredag 3. desember kl. 17.00.


Tilbake