Topp
 
Styremøte 16. februar 2022

Tilstede: Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Stig Andresen, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Per Holt (referent).

Forfall: Hermann Eikli, Jan Kristian Ålberg, Snorre Helesvik

Saker: 

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

 • Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

 • I forrige styremøte ble nytt møte avtalt til 3.12.21. Dette  ble kansellert.

 • Orientering fra kasserer.

 • Regnskap og budsjettforslag ble gjennomgått. Pent overskudd pga nedskrivninger og underforbruk. Traktoren vår makter ikke oppgavene mht snøbrøyting etc. Kostnad for utskifting til hjullaster ble derfor tatt inn i budsjettet. 

 • Orientering fra Havnesjef.

 • Intet å rapportere.

 • Orientering fra Husstyret.

 • Noe utleie - utleiemarkedet har ikke tatt seg opp ennå.

 • Eventuelt. 

 • Helge orienterte om hans og Ole Johans deltakelse i møte ved Orkanger Aktivum hvor Terna er medlem. Det foreligger omfattende planer om forskjønnelse og allmenn bruk av fjæra og området bak fra Nokken til området hundeklubben benytter. Vi må vurdere hvilken innvirkning dette kan gi Terna.

 • Ternas vedtekter knyttet til formål ble gjennomgått. Fremover vil tiltak og aktiviteter som understøtter dette bli gitt fokus.

 • Årsmøte holdes torsdag 24. mars kl 19.00. Styret møter kl 18.00. Aktivitetsrapporter for årsmeldingen sendes Per innen 17. mars.


Tilbake