Topp
 
Styremøte 11. mai 2022

Tilstede: Helge Meyer, Turid Husdal, Jan Kristian Ålberg, Håvard Hovsbakken, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Stig Andresen, Jostein Mule, Per Holt (referent).

Forfall: Hermann Eikli, Snorre Hellesvik, Espen Dyrseth, Bjørn Prestmo

 

Saker:

• Godkjenning av innkalling og dagsorden. OK

 

• Godkjenning av referat fra forrige styremøte. OK

 

• Orientering fra kasserer.

• Ny hjullaster er kjøpt og betalt, og traktoren er solgt til bedre pris enn forventet.

 

Orientering fra havneleder:

Flere båtplasser er solgt (depositum).

Brygge C er ikke i god forfatning. Modeller for finansiering av utbedring eller anskaffelse av ny brygge ble diskutert.

Bruken av hjullaster reguleres, med liste på godkjent fører, serviceer etc. -> Jan K

Depositum for nøkkelbrikke er satt til kr 500,-.

 

Orientering fra Husstyret.

Det ser relativt bra ut med utleie fremover.

 

Eventuelt.

For å kunne slippe ut folk fra området etterat porten er stengt, uten å måtte møte opp fysisk, monteres telefonåpning. Liste på aktuelle "åpnere" lages. -> Jan K

 

Tidspunkt for neste styremøte er 8. juni kl. 18.00.


Tilbake