Topp
 
Stengt vei i forbindelse med Triatlon

Vi vil med dette informere om at vi arrangerer Norgesmesterskap i triatlon, TrønderTri, 7.august 2022 i Orkanger. Vi er opptatt av å arrangere arrangementet på en trygg og sikker måte, både for naboer, utøvere og publikum. Og vi er avhengig av velvilje godt samarbeid med lokale aktører for å få en god gjennomføring.

Syklingen foregår på delvis stengte veger, for å ivareta syklisters og bilisters sikkerhet. I samråd med vegeier, Statens vegvesen og Politiet har vi fått godkjenning til å stenge vegen Gammelosvegen og Byveien/Fv 800 til Thamshavnkrysset. Vegen vil være stengt mellom kl 8 og kl 16 den 7. august.

Vi anmoder om at ærender gjøres unna før vegen stenger, eller at alternative ruter benyttes. Vi vil åpne vegen så fort siste syklist har kommet i mål.

Gående langs sykkeltrasseen bes vise stor aktsomhet da syklistene fort kan oppnå over 50 kilometer i timen i deler av løypen. Vi vil ha utplassert vakter og vi ber om å etterfølge vaktenes instruksjoner.

Vi beklager eventuelle ulemper arrangementet medfører, men håper at idrettsglede og engasjement kan bidra positivt til lokalsamfunnet.

Vennlig hilsen

Frank Holmgaard, Leder TrønderTri fholmgaard@gmail.com; 93243140


Tilbake