Topp
 
Priser 2022

Medlemskap pr. år i Båtklubben Terna                                 kr. 200,-

Innskudd bryggeplasser:                               

        0  -  19            fot                                           kr. 8.000,-

        20 – 29            fot                                          kr. 12.000,-

        30 – 40            fot                                          kr. 16.000,-    

Bryggeplass med innskudd, leie pr. fot                                 kr. 60,-

Strøm, forbruk inntil ett døgn                                               kr. 50,-

·         Lengre tidsforbruk pr. kwh  (Kontakt havneleder)         kr. 2,-

Bryggeplass u/innskudd, brygge A – B – C, leie pr. måned sommer og vintersesong, hver sesong betales forskuddsvis:

        0  -  19            fot                                           kr. 500,-

        20 – 29           fot                                           kr. 600,-

        30 – 40           fot                                           kr. 700,-

Gjestebryggeplass, betales forskuddsvis:

·         Fritidsbåter pr. døgn                                     kr. 100,-

·         Fritidsbåter inntil 4 døgn                              kr. 300,-

·         Fritidsbåter videre leie pr. uke                      kr. 500,-

·         Yrkesbåter pr. døgn                                      kr. 200,-

Strøm, forbruk inntil ett døgn                                               kr. 50,-

·         Lengre tidsforbruk pr. kwh                     kr. 2,- 

Opplag pr. fot:

·         Vinter, inne                                                   kr. 55,-

·         Vinter, ute                                                     kr. 45,-

·         Sommer, inne                                                kr. 100,-

·         Sommer, ute                                                  kr. 45,-

·         Opplag på land mer enn 2 sesonger              kr. 200,-

Miljøavgift pr. bryggeplass samt for båt i opplag                 kr. 50,-

Utkjøringsrampe, ved bruk av ikke-medlem                         kr. 50,-

Slipp/traktor, bruk pr. døgn / pr. gang:

·         medlem med innskudd                                  kr. 100,-

·         øvrige                                                            kr. 200,-

Utleie lokaler:

Storsal med kjøkken:

                    ukedag 1 – 2 dager                                                    kr. 4.000.-

                    ukedag 3 – 5 dager                                                    kr. 4.500.-

                    hel uke                                                            kr. 6.000,-      

                    helg                                                                            kr. 4.000,-

                    tillegg projektor pr. gang                                           kr. 300,-

                    tillegg lyd/musikkanlegg       pr. gang                       kr. 500,-

Møterom 1.etg. pr.dag                                                            kr. 1.500.-

Paviljong, leie pr. døgn (1/5 – 1/10)                                      kr. 800,-

Medlemmer gis ved lokalleie kr. 250,- i rabatt pr. gang.

 

 

Les mer
 
Priser for utleie av storsal og møterom 2022

Les mer
 
[Arkiv for siden]