Topp
 
Regler for havnevakt

§ 15 VAKTHOLD

15.1        Tillitsvalgte er ikke fritatt for vakthold.

15.2        Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt på båtklubbens eiendom

15.3        Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.

Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.

15.4        Det føres protokoll for hver vakt.

15.5        Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.

15.6        Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemtHvis gebyret ikke betales innen fastsatt frist, eller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

 

 
[Arkiv for siden]